Aker godtar forelegg på 51 millioner

Aker har godtatt et forelegg på 51 millioner kroner fra Økokrim for å ha brutt bestemmelsene om innsidehandel og taushetsplikt.