Bosnia- nei til mølle

Møllemaskineriet i Felleskjøpets silo i Vågen ender likevel ikke opp i Bosnia.Utstyret skulle gis som gave til et privat firma i Mostar som en del av hjelpen med å bygge opp landet etter krigen. Avtalen kom i stand med Jæren Produktutvikling som mellomledd.