• Harris' lokaler på Røynebergsletta. Jarle Aasland

Norsk selskap nevnes i Snowden-lekkasjer

I den nyeste lekkasjen fra varsleren Edward Snowden nevnes for første gang datanettverket til et norsk selskap som et mulig overvåkningsmål. Det er en norsk IP-adresse som tilhører Stavanger-selskapet Harris Norge som brukes som eksempel på overvåkningsmål, skriver Dagens Næringsliv.