Veivesenet: – Sprengningen ser ut til å ha gått veldig bra

Sprengningen av Skjeggestad bru på E18 i Holmestrand ser ut til å ha gått veldig bra, ifølge Statens vegvesen.