Norske arbeidere streiker minst

Ingen arbeidere i Europa streiker så lite som nordmenn. Bilprodusenter som vil flytte kontraktene til utlandet, gjør en kjempetabbe.