NSB avventer Signatur-undersøkelser

NSB kan ikke ta stilling til om sprekkene i Signatur-togene skal repareres før resultatene av flere undersøkelser foreligger, sier fungerende driftsdirektør Øystein Risan.