Krekar kan ikke forlate Hemne kommune

Mulla Krekar må til en hver tid befinne seg innenfor Hemne kommunes grenser, ifølge vedtaket fra politiet.