• Statsadvokatene Jens Olav Sæther og Nina Margoth Prebe.

Aktor: Den Sigrid-siktede kan ikke straffes

Statsadvokat Jens Olav Sæther mener 38-åringen som er tiltalt for å ha drept Sigrid Giskegjerde Schjetne er å anse som utilregnelig og at han derfor ikke kan straffes.