• Informasjon om Hans Petter Aass (t.v.) og Rolf J. Widerøe ble ulovlig samlet inn av etterretningsbataljonen. Lars Idar Waage

Ni journalister ble ulovlig kartlagt

Generaladvokat Arne Willy Dahl bekrefter at minst ni journalister har blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen.