• COLOURBOX3900292.jpg Illustrasjonsfoto

Også norske produkter var feilmerket

Den europeiske kjøttskandalen har også rammet Norge etter at det er påvist hestekjøtt i frossenlasagne. Mattilsynet følger nå EUs anbefaling om å DNA-teste storfeprodukter.