Ahus innrømmer vikarlovbrudd

Både vikarer og fast ansatte ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har jobbet dobbeltvakter i strid med arbeidsmiljøloven.