Kommisjonens prøvedag i terrorsaken

Tirsdag vitner leder for hele Den rettsmedisinske kommisjon Tarjei Rygnestad og Karl Heinrik Melle som er leder for psykiatrisk gruppe.