Professor vil ha lavere lønninger i Norge

Høye norske lønninger låser nordmenn til trygd, mener professor Rögnvaldur Hannesson ved Handelshøyskolen i Bergen. Han vil kutte i lønningene for å hjelpe de svakeste.