Nav venter 11.000 flere uføre neste år

Antallet uførepensjonister ventes å stige med 11.000 neste år. Årsaken er de mange som mister retten til å motta arbeidsavklaringspenger fra og med 1. mars.