Ikke lenger synlige flammer fra eksplosjon

Brannen som oppsto etter at en lastebil fullastet med sprengstoff gikk i lufta i Drevja i Nordland tirsdag, er trolig slokket. Det er uvisst hvordan det har gått med rundt 1.500 griser som befinner seg i et fjøs i nærheten.