Forskere kritiske til klimaskog

Klimaeffekten av skogplanting er svært usikker og i noen tilfeller direkte negativ, mener naturforskere. De frarår granplanting som klimatiltak.