Tillater elefant i sirkus mot egen overbevisning

Mattilsynet ønsker ikke elefanter i sirkus, men går nå inn for det etter føringer fra Landbruks— og matdepartementet.