• Papirløse Maria Amelie reagerer kraftig på den varslede regelendringen som regjeringen presenterte fredag. Dan Petter Neegaard

Maria Amelie knust etter regjeringens «løsning»

Maria Amelie reagerer kraftig på den varslede regelendringen som regjeringen fredag presenterte som en løsning på hennes sak.