Vil stramme inn oppholdstillatelse for å hindre kjønnslemlestelse

Utlendingsdirektoratet foreslår å holde tilbake oppholdstillatelse som virkemiddel for å hindre at foreldre lar sine unge døtre bli kjønnslemlestet.