• Ulykken skjedde på Sunnhordland Lufthavn på Stord. Jan Tore Glenjen

Arbeidsulykke på Stord

En ansatt fikk skadet flere fingrer på Stord lufthavn.