Krever seks års fengsel for overgrep

Aktor ber om seks års fengsel for en 31-åring som er tiltalt for overgrep mot fem mindreårige jenter.