Krever gransking av matkjedene

Konkurransetilsynet gjør altfor lite for å begrense makten til de store dagligvarekjedene, mener Bondelaget. De mener tilsynet er i lommen på matkjedene.