Seks nordmenn innesperret på Gazastripen

Utenriksdepartementet forsøker å hjelpe seks norske statsborgere med å forlate Gazastripen.