Høyesterett vil behandle Haxi-saken

Høyesteretts ankeutvalg sier ja til å behandle anken i den såkalte Haxi-saken, der tre menn ble frifunnet for pirattaxikjøring til tross for at retten fant det bevist at de drev persontransport uten løyve.

Haxi ble startet i Stavanger og utfordrer den etablerte taxinæringen.
  • Ntb
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

De tre mennene registrerte seg som sjåfører i mobilappen Haxi, som lar brukere finne ledige sjåfører i nærheten.

Å tilby transport i en slik app er ifølge Gulating lagmannsrett ikke det samme som å tilby tjenesten «på offentlig plass», slik loven krever for at forholdet skal være straffbart.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, noe Haxi hilste velkommen.

Les også:

Les også

Tre lokale Haxi-sjåfører kan endre taxienes framtid

— Det blir bra å få på plass en rettskraftig dom som kan skape presedens rundt dette viktige spørsmålet. Vi regner ikke med at Høyesterett kommer til noen annen konklusjon enn de to foregående rettsinstansene, fordi konklusjonen i begge dommene om frifinnelse er identiske og godt begrunnet, sa Aleksander Soender, medstifter avHaxi, da det ble kjent at lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett.

Les også:

Publisert: