• Få kommer så tett innpå barn i alderen tre til 18 som tannleger og tannpleiere, og de kan fange opp tegn på overgrep og omsorgssvikt. Torkild Aas, Ullevål sykehus

Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig

Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til jevnlige kontroller. Det gir gode muligheter for å avdekke omsorgssvikt.