Amerikansk heder til Gunnar Sønsteby

Gunnar «Kjakan» Sønsteby (83) vil i oktober få overrakt Den amerikansk-skandinaviske stiftelses høythengende kulturpris. Overrekkelsen skjer i New York.