Vil ikke betale for nytt medieinstitutt

Statkraft og Statnett benekter at de er blant finansieringskildenebak forprosjektet til «Media/Individ-Instituttet», slikinitiativtaker Jørgen M. Grønneberg har hevdet.