Kritiserer bilister for å være uvørne

Antall biluhell har økt kraftig. Forsikringsselskapene måtte ut med8,3 milliarder kroner for ulykker som skjedde i 2002.Finansnæringens Hovedorganisasjon mener mange av ulykkene kunnevært unngått dersom trafikkreglene ble fulgt.