Komiteen går for Jåttå

Hovedkvarteret for Forsvaret blir lagt til Jåttå i Stavanger,Heimevernet opprettholdes med 83.000 mann, og den årligeforsvarsbevilningen økes med mellom 600 og 700 millioner i forholdtil regjeringens forslag på 28 milliarder.