Samarbeid sikrer sjø-arbeidsplasser

HSD, RT, Rødne og Helgøy har lagt inn fellesanbud på allehurtigbåtrutene i Ryfylke.