Husbanken for ungdom?

I februar foreslo Høyre og Frp å omgjøre Husbanken til enetableringsbank for unge. Da ble forslaget nedstemt i Stortinget.Dagens meningsmålinger duker for endringer av Husbanken. Frp vil haen førstehjemsbank, Venstre har i flere år gått inn for å gjøreHusbanken til en etableringsbank, KrF ser det som en sentralmålsetting å hjelpe unge til å eie egen bolig og Høyre vil haradikale endringer.