Regjeringen hindrer press på UDI

Regjeringen gikk sammen med Fremskrittspartiet i Stortinget for å hindre at Utlendingsdirektoratet fikk frist til nyttår med å få unna køen.