Norsk skipskontroll får strykkarakter

Norge er i jumbosjiktet i Europa når det gjelder kontroll av skip.Europeiske havnestater kontrollerer i gjennomsnitt 27,8 prosent av alle skip som anløper havnene. I Norge har sjøfartsmyndighetene kun kontrollert rundt 20 prosent av alle skip som legger til kai.