- Mistenkelige biler ved kårboligen

Både Veronica og Per Orderud observerte i ukene før trippeldrapetdet de betegner som "mistenkelige" biler foran kårboligen til Persforeldre.