Kvinnene rømmer Forsvaret

Nærmere hver femte kvinnelige offiser vil benytte de gunstige sluttvederlagene til å komme seg ut av Forsvaret.