Kaller tilbake støt-kameraer

Kodak tilbakekaller 75.000 digitale kameraer av typen DC5000. Årsaken er at brukere over hele verden har fått elektrisk støt når de har benyttet kameramodellen.