Svært liten risiko for kugalskapsmitte

Nærmest all risiko for å bli smittet av kugalskap fra norskfødteslaktedyr, er eliminert. Det er konklusjonen fra ensmittestoffgruppe under SNT.