Bondevik ser intet alternativ til seg selv

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) ser intet alternativ tilseg selv og sin regjering.