Regjeringen ønsker mer aktive, unge innvandrere

Bedre behandling av enslige, mindreårige innvandrere er et viktig mål for regjeringen som har laget en handlingsplan for barn og unge med innvandrerbakgrunn.