Slutt med skattelette for flyktninger

En ordning som gir flyktninger skattelette det første året de oppholder seg i Norge, avvikles med virkning fra og med inntektsåret 2004.