Barn på alvor

En rekke fagfolk har forfattet en rapport med tittelen «Barn iNorge 2003» som offentliggjøres.