Oppfordrer folk til ikke å velge fastlege

Sosial— og helsedepartementet oppfordrer de som ikke har fast lege fra før, til å la være å fylle ut skjemaene for fastlegeordningen.