Importforbud mot kjøtt blir løpende vurdert

Et forbud mot import av kjøtt for å hindre smitte av munn— ogklovsyke, vurderes fra time til time av de norske myndighetene.