DLF er juridisk degenerert

– Hvis Det liberale folkeparti (DLF) bare har hatt ett medlem og ingen møtevirksomhet eller annen aktivitet, har det opphørt å være politisk parti.