Ap må betale for regjerings- samarbeid

Jens Stoltenberg ønske om å danne regjering etter neste valg med KrF og nei-partiene SV og Sp i ryggen, kan ha sin pris.