Nordsjøen farlig radioaktiv

Den radioaktive forurensningen av vestlandskysten er blitt mangedoblet siden midten av 90-tallet. Årsaken er trolig utslipp fra atomgjenvinningsanlegget Sellafield ved Irskesjøen.