Tvilsomt at Stortinget jager Nato fra Jåttå

Nato kommer ikke til å trekke seg ut av Stavanger eller Norgedersom ikke Stortinget jager organisasjonen ut av landet, siergeneralmajor Gullow Gjeseth til Aftenbladet.