Ingen ønsker støtteopprop

På Stortinget er Fremskrittspartiet alene om å avgi støtteerklæringer til sin leder. De andre lederne har ikke slike behov, og vil helst ha seg frabedt den slags støtte.