Ribbet av gjeld

Sven Lyse har hatt alvorlige pengeproblemer siden begynnelsen av1990-tallet. Etter over ti års kamp med byråkratiet, ser hanfortsatt ingen ende på problemene. Etter egne beregninger har han igjennomsnitt hatt en netto lønn på 6630 kroner siden 1990. Nåmottar han 7552 kroner måneden i arbeidsledighetstrygd. Dette skaldekke alle utgifter, inkludert husleie og barnebidrag. Han har idag en totalgjeld på over 337.000 kroner.