135 millioner til forberedelse av salg av SDØE-andeler

Stortingsflertallet forskutterer privatiseringen av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, og vil bevilge 135 millioner kroner for å forberede salget av SDØE-andeler.